Játékszabályzat a nyereményjátékhoz

Bike & Breakfast nyereményjáték szabályzata

1./ A szabályozás célja
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett az egészséges és környezettudatos életmód mellett, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely az egyéni közlekedés leghatékonyabb módja, a kerékpározás széleskörű elterjesztését és népszerűsítését szolgálja. Erre tekintettel 3./ pontban felsorolt óbudai vendéglátóhellyel összefogva elindítottunk egy ingyenes kerékpáros reggeli akciót, amely a BIKE & BREAKFAST nevet viseli. Most azonban a két keréken munkába igyekvők az ingyenes bringásreggelik mellett értékes kerékpáros kiegészítőket is nyerhetnek, amennyiben részt vesznek pecsétgyűjtő nyereményjátékunkban. Jelen szabályzat ezt a programot hivatott szabályozni.

2./ A program szervezője
A program szervezője az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2.), a továbbiakban szervező.

3./ A programban részt vevő reggelizőhelyek (Bike & Breakfast Pontok)
A részt vevő intézmények, vendéglátóhelyek többsége az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút mentén fekszik, de az útvonal mellett szimbolikusan összeköti őket az a közös cél is, hogy a mozgás öröme mellett felhívják a figyelmet ennek a közlekedési formának a környezettudatos, egészséges és sok esetben az egyéb lehetőségeknél hatékonyabb voltára. A nyereményjátékban az alábbi pecsétgyűjtő helyek vesznek részt:

1. Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
2. Rozmring Kertvendéglő | WELLTONE-1991 Kft.
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.
3. This is Melbourne Too | Lassada Tanácsadó Kft.
1031 Budapest, Záhony u. 7. |1149 Budapest Vezér utca 149/c 2em 310 ajtó
4. Cziniel Cukrászda | Megédesít Kft.
1031 Budapest, Nánási út 55.
5. Csillaghegyi Megálló | Mulpli kft.
1038 Budapest, Vasút sor 1.
6. Araamu cafe | Araamu Travel Kft.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/b | 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné út 7.
7. Pékesség | Timemaster Kft.
1036 Budapest Lajos u. 94. | 1036 Budapest, Lajos u.70 – 72. 2.em. 6.
8. JóKenyér Római | Óriáskifli Kft.
1031 Budapest, Keve u. 45c. | 1133 Budapest, Ipoly u. 3.

4./ A programban való részvétel feltétele
1. A programban való részvétel önkéntes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció további feltételeiről tájékozódj a honlapon.
2. Az akcióban nem vehetnek részt a 4./ pontban felsorolt reggeliző helyek dolgozói, és alkalmazottai.
3. A programban való részvétellel a résztvevők az e dokumentumban rögzített szabályokat elfogadják.

5./ A játék időtartama
2018. február 23 – 2018. október 26. között minden hónap utolsó péntekén 7:00 és 9:00 óra között, illetve az Európai Mobilitási Hét keretében 2018. szeptember 17-21. között minden reggel (más-más helyszínen) 7:00 és 9:00 között.

6./ A sorsolás időpontja és helyszíne
2018. október 26., 7:00 és 9:00 között
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft., 1033 Budapest, Fő tér 2.

7./ Játékszabály
A reggeliken való részvétel regisztrációhoz kötött, a játékban való nevezéshez elegendő kipipálni: „regisztrációmmal szeretnék részt venni a nyereményjáték sorsoláson”. Ha a nevező a program teljes időtartama során, legalább 6 alkalommal részt vesz a Bike and Breakfast rendezvényen és mind a hat alkalommal bejelöli a játékban való részvételi szándékát úgy regisztrációja részt vesz az október végi sorsoláson.
A regisztráció játékban történő nevezéséhez minden alkalommal ugyanazzal azzal e-meail címmel és hozzá megadott névvel kell regisztrálni. A nyereményjátékban való részvétel elengedhetetlen feltétele, a regisztrációhoz tartozó eseményen való megjelenés is. A reggelizőhely a regisztráció ellenőrzése után visszajelzi a résztvevőket szervező felé, így a fel nem használt regisztráció nem kerül beszámításra! Regisztráció más e-mail címmel össze nem vonható!

8./ Ajándékok és nyeremények
Az ajándékok és a nyeremény készpénzre nem válthatóak.

9./ Érvényes nevezés
1. legalább hat alkalomra való regisztráció és az eseményen való megjelenés.
2. regisztrációkor a játékban való részvételi szándék megerősítése
3. minden alkalommal azonos e-mail címmel és névvel történő regisztráció
4. résztvevő kizárólag saját nevében indulhat el a játékban

10./ A nyertes értesítése, a nyeremény átvétele
A szervező a nyertest e-mailben a sorsolást követően 3 napon belül, a nyeremény átvételi határidejének megjelölésével. A nyereményt személyesen lehet átvenni előzetes időpont-egyeztetést követően a szervező 2./ pontban megjelölt székhelyén.

11./ Személyes adatok kezelése, felhasználása
A résztvevő a játékba történő részvételi szándékának megerősítésével ( rubrika bejelölése ) kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám) az Esernyős Kft. kezelje a jelen nyereményjáték eredményének kiértesítése céljára, valamint promóciós célokra, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásainak és az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános kereteken belül adja át, továbbá publikálhassa vagy ismertesse a nyertesek nevét, fényképét. Szervező és/vagy Megbízottja kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben elismerik, hogy a nyereményeket személyesen átvették, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és/vagy Megbízottja képmásukat, ill. fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen felhasználhassa.

12./ Vegyes rendelkezések
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a szervező felelősséget nem vállal.
A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, plakát, stb.) látható képek csak illusztrációk.
A feltételek egyike sem hozhat létre semmiféle szerződéses jogviszonyt a szervező és a nyereményjátékban résztvevő között. A szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó. A felek igyekeznek vitás kérdéseiket békés úton rendezni, a bírósági eljárásra a szervező székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

A Szabályzatot a szervező a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2018. február 12.