Játékszabályzat a pecsétgyűjtéshez

Bike & Breakfast Pecsétgyűjtő Program Játékszabályzata

1./ A szabályozás célja
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elkötelezett az egészséges és környezettudatos életmód mellett, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely az egyéni közlekedés leghatékonyabb módja, a kerékpározás széleskörű elterjesztését és népszerűsítését szolgálja. Erre tekintettel 3./ pontban felsorolt óbudai vendéglátóhellyel összefogva elindítottunk egy ingyenes kerékpáros reggeli akciót, amely a BIKE & BREAKFAST nevet viseli. Most azonban a két keréken munkába igyekvők az ingyenes bringásreggelik mellett értékes kerékpáros kiegészítőket is nyerhetnek, amennyiben részt vesznek pecsétgyűjtő nyereményjátékunkban. Jelen szabályzat ezt a programot hivatott szabályozni.

2./ A program szervezője
A program szervezője az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Fő tér 2.), a továbbiakban szervező.

3./ A programban részt vevő reggelizőhelyek (Bike & Breakfast Pontok)
A részt vevő intézmények, vendéglátóhelyek többsége az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút mentén fekszik, de az útvonal mellett szimbolikusan összeköti őket az a közös cél is, hogy a mozgás öröme mellett felhívják a figyelmet ennek a közlekedési formának a környezettudatos, egészséges és sok esetben az egyéb lehetőségeknél hatékonyabb voltára. A nyereményjátékban az alábbi pecsétgyűjtő helyek vesznek részt:

1. Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
2. Rozmring Kertvendéglő | WELLTONE-1991 Kft.
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.
3. This is Melbourne Too | Lassada Tanácsadó Kft.
1031 Budapest, Záhony u. 7. |1149 Budapest Vezér utca 149/c 2em 310 ajtó
4. Cziniel Cukrászda | Megédesít Kft.
1031 Budapest, Nánási út 55.
5. Csillaghegyi Megálló | Mulpli kft.
1038 Budapest, Vasút sor 1.
6. Araamu cafe | Araamu Travel Kft.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/b | 2146 Mogyoród, Erzsébet királyné út 7.
7. I love Kex | Pancake Shop Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 36-38.

4./ A programban való részvétel feltétele
1. A programban való részvétel önkéntes, de a pecsétgyűjtő füzeten szereplő személyes adatok megadás kötelező. A regisztráció további feltételeiről tájékozódj a honlapon.
2. Az akcióban nem vehetnek részt a 4./ pontban felsorolt reggeliző helyek dolgozói, és alkalmazottai.
3. A programban való részvétellel a pecsétgyűjtő személyek az e dokumentumban rögzített szabályokat elfogadják.

5./ A játék időtartama
2017. február 24 – 2017. október 15. között minden hónap utolsó péntekén 7:00 és 9:00 óra között, illetve az Európai Mobilitási Hét keretében 2017. szeptember 18-22. között minden reggel (más-más helyszínen) 7:00 és 9:00 között.

6./ A sorsolás időpontja és helyszíne
2017. október 27., 7:00 és 9:00 között
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft., 1033 Budapest, Fő tér 2.

A játék leírása:
7./ Pecsétgyűjtő kártya beszerzése
Keresd a pecsétgyűjtő füzeteket bármelyik Bike & Breakfast Ponton, amely a nyereményjátékban részt vesz. A pecsétgyűjtő füzeteket kérd a reggelizőhelyek alkalmazottaitól.

8./ Pecsétek szerzése
Minden hónap utolsó péntekén tekerj el valamelyik Bike & Breakfast Pontra, reggelizz egy jót és érvényesítsd saját pecsétgyűjtő füzeted belső oldalát. Pecsét úgy szerezhető, ha a kerékpáros az ingyenes reggeli átvételekor átadja a pecsétgyűjtő kártyáját a reggelizőhely alkalmazottjának, aki egy alkalommal 1 darab, azaz egy darab pecsétet nyom a pecsétgyűjtő kártyára, azt dátummal és szignóval látja el. A több különböző pecsétgyűjtő kártyán lévő pecsétek nem összevonhatóak. Az átvételi ponttól való távozás után utólag pecsét nem kérhető. A pecsétek átadásával kapcsolatban bármilyen reklamációt csak a reggeli átvételének időpontjában tudunk elfogadni, utólag, a reggelizőhelytől való távozás után nem áll módunkban.

9./ A pecsétgyűjtő kártya leadása
Amennyiben 8 különböző alkalommal begyűjtesz az ingyenes reggelid mellé egy-egy Bike & Breakfast pecsétet, és a pecsétgyűjtő füzetet az értesítési adataiddal ellátva 2017. október 15-ig leadod bármelyik Bike & Breakfast Ponton, akkor részt veszel a nyereményjáték sorsoláson, ahol hasznos és értékes kerékpáros kiegészítőket nyerhetsz. Ne feledd, ahhoz, hogy meglegyen a 8 pecséted, legkésőbb június 30-án el kell kezdened azok gyűjtését. A megszerzett pecsétek csak 2017. október 15-ig adhatók le, azok a későbbiekben, más, illetve újabb nyereményjáték keretében nem használhatók fel, a határidőben le nem adott pecsétek érvényüket vesztik.

10./ Pecsétgyűjtő kártya megrongálódása, elvesztése
A szervezőt a pecsétgyűjtő kártya elvesztése, ellopása vagy megsérülése esetén felelősség nem terheli. A pecsétek ezekben az esetekben nem pótolhatóak, azonban a résztvevő bármely Bike&Breakfast Ponton újabb pecsétgyűjtő füzetet igényelhet, és újból elkezdheti a pecsétgyűjtést.

11./ Ajándékok és nyeremények
Az ajándékok és a nyeremény készpénzre nem válthatóak.

12./ Érvényes nevezés
1. A résztvevőnek a pecsétgyűjtő kártyán egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a saját nevét, címét, telefonszámát, és/vagy e-mail címét.
2. A résztvevő kizárólag saját nevében indulhat el a játékban.
3. Egy résztvevő kizárólag egy pecsétgyűjtő kártyát adhat le.

13./ A nyertes értesítése, a nyeremény átvétele
A szervező a nyertest e-mailben és/vagy telefonon értesíti a sorsolást követően 3 napon belül, a nyeremény átvételi határidejének megjelölésével. A nyereményt személyesen lehet átvenni előzetes időpont-egyeztetést követően a szervező 2./ pontban megjelölt székhelyén.

14./ Személyes adatok kezelése, felhasználása
A résztvevő a pecsétgyűjtő kártya leadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pecsétgyűjtő kártyán feltüntetett személyes adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám) az Esernyős Kft. kezelje a jelen nyereményjáték eredményének kiértesítése céljára, valamint promóciós célokra, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásainak és az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános kereteken belül adja át, továbbá publikálhassa vagy ismertesse a nyertesek nevét, fényképét. Szervező és/vagy Megbízottja kérésére a nyeremények nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot, amelyben elismerik, hogy a nyereményeket személyesen átvették, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és/vagy Megbízottja képmásukat, ill. fényképüket és hangfelvételüket promóciós célból díjmentesen felhasználhassa.

15./ Vegyes rendelkezések
A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a szervező felelősséget nem vállal.
A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, plakát, stb.) látható képek csak illusztrációk.
A feltételek egyike sem hozhat létre semmiféle szerződéses jogviszonyt a szervező és a nyereményjátékban résztvevő között. A szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó. A felek igyekeznek vitás kérdéseiket békés úton rendezni, a bírósági eljárásra a szervező székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

A Szabályzatot a szervező a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2017. február 20.

 

Bike & Breakfast Pecsétgyűjtő Program Adatvédelmi Szabályzata

1./ A szabályozás célja
E szabályzat célja, hogy meghatározza az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft által szervezett Bike & Breakfast elnevezésű pecsétgyűjtő nyereményjáték kapcsán vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2./ Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Infotv.] 5. § (1) bekezdés a) pont alapján az érintett hozzájárulása. A pecsétgyűjtő füzet kitöltésével és leadásával egyidejűleg a nyereményjátékban részt vevők elfogadják a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit, és hozzájárulnak az adatkezeléshez.

3./ Az adatkezelő
Név: Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft
Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41
Telefonszám: 06 1 229-58-25 | +36 30 883-19-53
E-mail cím : info@esernyos.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-104672/2016

Az Esernyős Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő adattovábbítást csak hatósági megkeresésre végezhet, az Infotv. szerinti adattovábbítási nyilvántartás felvétele mellett, ezt meghaladóan azonban harmadik személynek kizárólag az érintett hozzájárulásával szolgáltathat adatot az adatállományból.

4./ Az érintettek köre
Adatkezeléssel érintettek mindazok, akik az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. által szervezett nyereményjátékban személyes adataik megadásával részt vesznek.

5./ A kezelt adatok köre
A nyereményjátékban résztvevő személy neve, címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme.

6./ Az adatgyűjtés célja
A nyertesek kiértesítése és hírlevél küldése.
Az adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen pontban meghatározott célból kezel, az érintettek jogainak, alapvető szabadságjogainak, így különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartásával.

7./ Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése az Esernyős Kft. telephelyén történik.

8./ Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyeremények átadásáig.
9./ Az érintettek jogai
Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataik módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett a jogait a 3./ pontban meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintettek jogaik megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhatnak jogorvoslatért.
10./ Hírlevél küldése
Az Esernyős Kft. jogosult a Felhasználó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen hozzájárult. A felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Az adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozást követően mindaddig kezeli az ezzel kapcsolatban megadott adatokat, amíg a hírlevélről az érintett le nem iratkozik. Erre a hírlevél alján megjelenő „Leiratkozás” gombra kattintva van lehetősége. Amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, az iroda további hírlevelet nem küld az érintettnek, továbbá haladéktalanul törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szabályzatot az adatkezelő a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2017. február 20.